ALGEMENE INFORMATIE

Downloads:

Schoolgids 2023-2024

Info over 't Verkennertje

Namen en adresgegevens personeel (beschikbaar na inloggen

Bestuursverslag 2022 (beschikbaar na inloggen)

- Schoolplan 2023-2027

- Schoolondersteuningsprofiel

Visie op burgerschap 2023

COVID-19 draaiboek 2022-2023

Inspectierapport februari 2023

Informatie over hoofdluis met protocol (instructie voor de ouders)

Leerlijn Wonderlijk gemaakt (beschikbaar na inloggen

Ouderbrief Berséba m.b.t. leerlingzorg

Procedure leerlingenzorg

Procedure leerlingenzorg vervolg en verwijzing SBO

Buitengewone vakantie of verlof aanvraag

Beleid voor leesproblemen en dyslexie

- Mediavisie 2021

- Pestprotocol

Profiel lid van de toezichthoudende bestuurders - onderwijs

 

 

Belangrijke websites:

www.koc.nu (Schoolbegeleidingsdienst Ds. G. H. Kerstencentrum)

www.ggdhm.nl (Algemene gezondheidsinformatie en informatie over de activiteiten en diensten van de GGD Hollands Midden)

 

ANBI status

De Graaf Jan van Nassauschool is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl