Het bestuur

De school gaat uit van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, Stationsplein 17 te Gouda. In het bestuur hebben ook enkele personen zitting van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, Gerbrandyweg 12 te Gouda. Als bestuursvorm is gekozen voor een stichting, die de naam draagt: Stichting tot het Verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Gouda. Het schoolbestuur is onderverdeeld in een uitvoerend- en toezichthoudend bestuur.

 

Dhr. C. Dubbeld (voorzitter)

Dhr. B.L. van Harten (secretaris)

Dhr. K.A. de korte (penningmeester)

 

De namen van de andere bestuursleden kunt u lezen in de schoolgids.