Naam van de school

Graaf Jan van Nassau (1536-1606) was de tweede zoon van Willem van Nassau en Juliana van Stolberg. Hij wordt de 'Calvinist van de Oranjes' genoemd en geniet vooral bekendheid om zijn inzet voor de Unie van Utrecht. Mét dit verbond van de noordelijke gewesten, werd de grondslag van onze Staat der Nederlanden gelegd. 

Na het sterven van zijn vader was Graaf Jan heerser over het graafschap Nassau-Dillenburg. Hij bevorderde op de hofschool van de Dillenburg het onderwijs overeenkomstig Gods Woord. Ook zorgde hij ervoor dat in elk dorp van zijn graafschap een school gesticht werd. Nieuw in zijn tijd was het onderwijs aan meisjes, waarvoor hij overal aandacht vroeg.

Het was zijn wens, dat jong en oud in leer én leven naar Gods heilzaam Woord zou wandelen. Groen van Prinsterer typeerde Graaf Jan als volgt:

Eenvoudig en oprecht; liefderijk echtgenoot en vader; vaderlijk ook jegens zijn onderdanen gezind; in hoge achting bij de Duitse vorsten; onvermoeibaar voor de goede zaak; vertrouwend op God alleen.